Vijandige overname vorm van populisme?

Is extra bescherming van Nederlandse beursfondsen nodig? Volgens sommigen horen overnames bij ons kapitalistische systeem en creëren ze waarde. Immers, een overnemer kan alleen een hogere prijs bieden wanneer hij toekomstige kasstromen kan laten stijgen (toekomstige kasstromen bepalen de waarde van een bedrijf). Anderen betogen dat “targets” onvoldoende tijd hebben zich te verweren tegen de willekeur van het moment. Daarbovenop wordt maatschappelijke waarde vernietigd wanneer belangen van klanten, werknemers en het milieu worden opgeofferd aan die van aandeelhouders. Helaas komt de politiek hier weinig verder dan “blijf van de BV Nederland af”.

Deze discussie is als het debat over democratie. Leiden referenda tot de beste besluiten? Het volk wordt gehoord, maar er is risico van populisme. Dezelfde vraag is er voor de kapitaalmarkt: is vrije markteconomie altijd het beste?

Voor kapitaalmarkt én voor democratie geldt dat geen systeem perfect is en excessen bestreden moeten worden. Onze parlementaire democratie zal ervoor moeten zorgen dat het referendum-instrument zorgvuldige afweging van belangen niet uitsluit. Voor de kapitaalmarkt op haar beurt is nodig dat wetgeving bij vijandige overnames afweging van maatschappelijke en aandeelhouders belangen garandeert. Het gaat om de kwaliteit van besluitvorming, niets anders.

(ook gepubliceerd in het Financiele Dagblad, 13 mei 2017)

May 13, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *